Bộ đồ thể thao cành hồng TT07, chỉ 100,000đ, mua ngay!