Bộ thể thao nữ form dài TT81, chỉ 105,000đ, mua ngay!